Solo og Initiative vant gull i ANFO EFFEKT

F.v. Elisabet Sæterdal (Brand Manager Solo), Peder Onsøyen (Markedssjef Brus og Vann), Rick Holmen (Kunderådgiver Initiative) og Karen Santamaria (Prosjektleder Initiative). | Foto: Helge Brekke

Solo (Ringnes) og Initiative vant gull i kategorien vekst med caset «Solo – en vekstreise i et Cola-dominert marked».  

ANFO EFFEKT belønner målrettet, treffsikker og effektfull markedsføring. Denne gangen var det Ringnes og Solo som vant gull for en fantastisk vekstreise mellom 2019-2021 sammen med Initiative og Try. Solo har lenge hatt en unik posisjon i det norske markedet, men i 2018 hadde de en beskjeden tilstedeværelse og grep måtte tas. Noe som resulterte i en volumvekst i dagligvarehandelen på hele 28% fra 2019-2021. Juryen omtalerløsningen som et solid innsiktsarbeid, gjennomarbeidet kommunikasjonsplan og medie-kreativitet og innovasjon;

Vinnercaset tar oss med på en snuoperasjon med høy vanskelighetsgrad. Ikke bare er det et skoleeksempel av et case – det er også best practice på hvordan jobbe med de fire P’er på en konsekvent og helhetlig måte over tid. Et solid innsiktsarbeid, som dykker ned i både markedet, merkevaren og målgruppen, danner grunnlaget for tallfestede KPIer og tydelig retning for å skape vekst over tid. Selve uttaket vitner om en gjennomarbeidet kommunikasjonsplan som også inkluderer relevante elementer av både media-kreativitet og innovasjon. Vinneren viser mot og at man tørr å gå sine egne veier. Eller som de selv ville sagt – de går solo. Dette resulterte i en vekstreise til inspirasjon for oss alle.


Solo, Ringnes og Initiative vant også Bauer Medias Merkevarepris for det samme caset. Juryen sier blant annet følgende:

Caset viser til gode resultater på alle målsettinger – tross moderate budsjetter og hard konkurranse i kategorien. Juryen er imponert over arbeidets langsiktighet, evne til å tenke smart, valg av kanaler, tørre å teste konsepter, og ikke minst timing på det taktiske uttaket.

Er du nysgjerrig på hvordan Initiative jobber med å vokse merkevarer? Ta kontakt med oss om du vil vite mer.

TilbakeKontakt oss